اتصل

هاتف

+0086-371-86162511

عنوان

تشنغتشو ، الصين

البريد الإلكتروني

l[email protected]

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica napus L

استفاده از هیبرید هایولا 401 و رقم اوپی آرج یاس در شرایط منطقه قابل توصیه باشد. بررسی، رقم سرز عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم بلیندا داشت که ناشی از تعداد دانه در غلاف و طول دوره رشد بیشتر آن

作者: حمیدرضا فنایی, غلامعلی کیخا, نورالله داوطلب, فرحناز سراوانی

مقاله مطالعه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های بین

صفات مورد اندازه گیری عبارتند از: تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، عملکرددانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکردبیولوژیک در تک سنبله از تجزیه های آماری واریانس، آماره توصیفی، تجزیه فضاییو تجزیه همبستگی برای تحلیل اطلاعات

بررسی ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد دانه با میزان روغن، ترکیب

در تجزیه رگرسیون گام به گام براساس عملکرد روغن، 3/91 درصد تغییرات در عملکرد روغن توسط صفت‌های درصد استئاریک، تعداد دانه در غلاف و وزن صددانه توجیه گردید. لذا از این سه صفت برای انجام تجزیه علیت استفاده شد. نتایج تجزیه علیت نشان داد که درصد

مقاله تجزیه پایداری برای عملکرد دانه در گیاه سیاه دانه با استفاده از

چکیدهگیاه سیاه دانه یک گیاه داروئی از اهمیت اقتصادي بالایی برخوردار است. از آنجائیکه عملکرد یک صفت کمی که توسط تعداد زیادي ژن کنترل میشود، وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط انتخاب ژنوتیپها برتر را با مشکل مواجه میکند.

مقاله تجزیه ضرایب همبستگی عملکرد دانه با برخی از صفات مورفولوژیک در

تجزیه ضرایب همبستگیعملکرد دانهبا صفاتی که بیشترین تغییرات عملکرد دانهرا ایجاد کردند به همراه چهار صفت زمان رسیدگی، تعداد طبق در بوته، وزن طبق اصلی و درصد روغن نشان داد، صفات ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق اصلی، وزن هکتولیتر و وزن

بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و واکنش به بیماری های زنگ زرد و

لاین n-۸۱-۱۸ با عملکرد دانه بالا و متفاوت نسبت به بیماری های زنگ زرد و فوزاریوم سنبله در هر دو شرایط آبیاری (معمولی و بارانی) می تواند از جمله کاندیدهای مناسب برای معرفی در منطقه مغان باشد و یا

تجزیۀ ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ

به منظور برآورد اجزای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‏های گندم نان به روش تلاقی دی‏آلل، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در پاییز 1391

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روش های آماری توصیفی

به­منظور شناسایی و اصلاح صفات مهم و تاثیرگذار روی عملکرد دانه ذرت، در سال اول (۱۳۹۱) تعداد ۱۰ لاین مادری s۷ با والد پدری mo۱۷ تلاقی داده شد. در سال دوم (۱۳۹۲) ۱۰ لاین والدینی به­همراه ۱۱ هیبریدلاین

ارزیابی عملکرد دانه ذرت و سویا در کشت مخلوط ردیفی

همچنین بر عملکرد دانه، متوسط تعداد غلاف در گیاه، متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه سویا نیز اثرمعنی دار (01/0?p) داشت. بالاترین میزان نسبت برابری زمین (66/1=ler)از روش جایگزینی با نسبت 1:1 (50% سویا + 50% ذرت) به دست آمد، که نشان داد؛

بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به

چکیده به منظور مطالعه برخی از صفات بویژه صفات موثر برروی عملکرد دانه و تعیین ارتباط آنها جهت استفاده در برنامه های به نژادی گندم دیم, تعداد 652 نمونه از گندمهای بومی انتخابی از مواد ژنتیکی بانک ژن در سال زراعی 77-1376 بصورت

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه هیبرید کلزا در

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم بوته و رقم اثر معنی‏داری بر عملکرد دانه، شاخص برداشت وعملکرد روغن کلزا داشتند درحالی که وزن هزار دانه، درصد روغن و تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر تیمارهای تراکم و رقم قرار نگرفتند. رقم هایولا 401 و هایولا 308 بیشترین عملکرد دانه را داشتند و با افزایش تراکم نیز عملکرد دانه آنها افزایش یافت.

تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در

مطالعات متعدد نشان داده است که میزان وراثتپذیری عملکرد دانه گندم، بهعلت کمی بودن کنترل ژنتیکی آن، در حد پایین تا متوسط است (dewey & lu, 1959)؛ بنابراین انتخاب ژنوتیپ برتر بهصورت غیرمستقیم و بر اساس اجزای عملکرد یا سایر صفات مرتبط با عملکرد که وراثتپذیری بالایی دارند، انجام میگیرد، زیرا ظرفیت محصولدهی آن بهشدت تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرد

بررسی ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد دانه با میزان روغن، ترکیب اسیدهای

در تجزیه رگرسیون گام به گام براساس عملکرد روغن، 3/91 درصد تغییرات در عملکرد روغن توسط صفت‌های درصد استئاریک، تعداد دانه در غلاف و وزن صددانه توجیه گردید. لذا از این سه صفت برای انجام تجزیه علیت استفاده شد. نتایج تجزیه علیت نشان داد که درصد اسیداستئاریک و تعداد غلاف اثر مستقیم مثبت و بالایی بر عملکرد روغن دارند.

بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ‎ بهاره با

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و چند متغیره In order to identify the most important characteristics and affecting on grain yield in the first year (2012) of 10 maternal lines were crossed with male parents MO17.

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط با استفاده از روش بای‌پلات GGE برای

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط با استفاده از روش بای‌پلات gge برای عملکرد دانه در کنجد. علوم گیاهان زراعی ایران,1400; (): -. doi: 10.22059/ijfcs.2021.316534.654783

مقاله بررسی عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن در برخی از ژنوتیپ های

دانلود و دریافت مقاله بررسی عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن در برخی از ژنوتیپ های سیاه دانه در شهرکرد با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که

ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش دی

ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ های گندم دوروم ، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در سنبله، عملکرد دانه تک

مقاله تجزیه پایداری برای عملکرد دانه در گیاه سیاه دانه با استفاده از

چکیدهگیاه سیاه دانه یک گیاه داروئی از اهمیت اقتصادي بالایی برخوردار است. از آنجائیکه عملکرد یک صفت کمی که توسط تعداد زیادي ژن کنترل میشود، وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط انتخاب ژنوتیپها برتر را با مشکل مواجه میکند.

بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و واکنش به بیماری های زنگ زرد و

لاین n-۸۱-۱۸ با عملکرد دانه بالا و متفاوت نسبت به بیماری های زنگ زرد و فوزاریوم سنبله در هر دو شرایط آبیاری (معمولی و بارانی) می تواند از جمله کاندیدهای مناسب برای معرفی در منطقه مغان باشد و یا

بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به

چکیده به منظور مطالعه برخی از صفات بویژه صفات موثر برروی عملکرد دانه و تعیین ارتباط آنها جهت استفاده در برنامه های به نژادی گندم دیم, تعداد 652 نمونه از گندمهای بومی انتخابی از مواد ژنتیکی بانک ژن در سال زراعی 77-1376 بصورت

مقاله ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش

دانلود و دریافت مقاله ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ های گندم دوروم و دریافت مقاله ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با

تجزیۀ ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ

صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه در بوته، طول پدانکل، تعداد گلچه‏های عقیم و تعداد روز تا گل‌دهی ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس اختلاف معنا‏داری را بین ژنوتیپ‏ها نشان داد. مدل جینکز‌ـ هیمن صادق‌بودن مدل را تنها برای صفات وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته نشان داد.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در اقلیم سردسیر و معتدل

در هر سال و در هر منطقه پس از برداشت، تجزیه واریانس ساده برای عملکرد دانه انجام و در پایان سال سوم در هر منطقه تجزیه واریانس مرکب (سه ساله) و در خاتمه تجزیه واریانس مرکب نهایی (سه سال و شش منطقه) انجام شد. برای تعیین پایداری ارقام از روش های لین و بینز، واریانس محیطی، اکووالانس ریک و واریانس پایداری شوکلا استفاده گردید.

ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف سویا در منطقه

چکیده. این آزمایش طی دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) با استفاده از 17 ژنوتیپ سویا و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور

ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف سویا در منطقه

مقدمه. 4. ارزیابی صفات زراعی مختلف در بین ژنوتیپ‌های سویا نشان داد که تفاوت‌های معنی‌داری در بین ژنوتیپ‌ها از نظر صفات زراعی تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه وجود داشت، همچنین مشخص شد که عملکرد دانه

بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ‎ بهاره با

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و چند متغیره In order to identify the most important characteristics and affecting on grain yield in the first year (2012) of 10 maternal lines were crossed with male parents MO17.

ارزیابی شاخص برداشت و عملکرد دانه در لاین های مختلف منداب

از نظر عملکرد دانه تنوع از (0.60) گرم در بوته مربوط به ژنوتیپ 17 تا (12.61) گرم در بوته (ژنوتیپ 18) مشاهده گردید. رقم 18 از نظر صفت عملکرد دانه با سایر ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری داشت. تنوع برای صفت شاخص برداشت از (16.81) گرم در بوته مشاهده گردید که بیش ترین آن مربوط به ژنوتیپ 3 و کم ترین آن مربوط به ژنوتیپ 17 بود.

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط با استفاده از روش بای‌پلات GGE برای

در مقابل دو ژنوتیپ TS-3 و Yellow White علاوه بر عملکرد پائین، بیشترین تاثیر را از محیط خود پذیرفته بودند. ژنوتیپ‌ها در محیط شیراز حداقل تاثیر و در محیط بیرجند حداکثر تاثیرپذیری از محیط را داشتند. مناطق مورد بررسی این آزمایش به دو ابر محیط اراک، بیرجند و شیراز و ابر محیط کرج تقسیم شدند. کلیدواژه‌ها اثر متقابل ژنوتیپ × محیط پایداری عملکرد دانه

تجزیۀ ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ

صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه در بوته، طول پدانکل، تعداد گلچه‏های عقیم و تعداد روز تا گل‌دهی ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس اختلاف معنا‏داری را بین ژنوتیپ‏ها نشان داد. مدل جینکز‌ـ هیمن صادق‌بودن مدل را تنها برای صفات وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته نشان داد.

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل ها

به منظور برآورد اثر ژنتیکی و شناخت ماهیت عمل ژنهای کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از دو تلاقی جداگانه و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1380 اجرا شد.

مقاله تجزیه پایداری برای عملکرد دانه در گیاه سیاه دانه با استفاده از

چکیدهگیاه سیاه دانه یک گیاه داروئی از اهمیت اقتصادي بالایی برخوردار است. از آنجائیکه عملکرد یک صفت کمی که توسط تعداد زیادي ژن کنترل میشود، وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط انتخاب ژنوتیپها برتر را با مشکل مواجه میکند.

بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به

چکیده به منظور مطالعه برخی از صفات بویژه صفات موثر برروی عملکرد دانه و تعیین ارتباط آنها جهت استفاده در برنامه های به نژادی گندم دیم, تعداد 652 نمونه از گندمهای بومی انتخابی از مواد ژنتیکی بانک ژن در سال زراعی 77-1376 بصورت

بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و واکنش به بیماری های زنگ زرد و

لاین n-۸۱-۱۸ با عملکرد دانه بالا و متفاوت نسبت به بیماری های زنگ زرد و فوزاریوم سنبله در هر دو شرایط آبیاری (معمولی و بارانی) می تواند از جمله کاندیدهای مناسب برای معرفی در منطقه مغان باشد و یا

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در اقلیم سردسیر و معتدل

در هر سال و در هر منطقه پس از برداشت، تجزیه واریانس ساده برای عملکرد دانه انجام و در پایان سال سوم در هر منطقه تجزیه واریانس مرکب (سه ساله) و در خاتمه تجزیه واریانس مرکب نهایی (سه سال و شش منطقه) انجام شد. برای تعیین پایداری ارقام از روش های لین و بینز، واریانس محیطی، اکووالانس ریک و واریانس پایداری شوکلا استفاده گردید.

اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna

عملکرد هر گیاه زراعی حاصل رقابت درون گونه ای و درون بوته ای برای عوامل محیطی رشد است و حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح هنگامی به دست می‏آید که این رقابت‏ها به حداقل رسیده و گیاه بتواند از عوامل رشد موجود استفاده نماید (6، 16، 22).

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها

به منظور برآورد اثر ژنتیکی و شناخت ماهیت عمل ژنهای کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از دو تلاقی جداگانه و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1380 اجرا شد. در

پایداری عملکرد و اجزا عملکرد دانه هیبریدهای ذرت

بررسی پایداری اجزا عملکرد دانه نشان داد که هیبریدهای پایداری برای عملکرد دانه, تناسبی با هیبریدهای پایدار برای اجزا عملکرد ندارند و این در حالی است که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در ردیف, وزن هزار دانه و عمق دانه (به ترتیب با 0.64=r, 0.45=r و 0.40=r) همبستگی مثبت و بالایی را نشان داد.

مقایسه سطوح پلوئیدی و آمفی پلوئیدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن

دانلود و دریافت مقاله مقایسه سطوح پلوئیدی و آمفی پلوئیدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به

حقوق النشر © 2004-2020 بواسطة China We Science and Technology Co.Ltd. جميع الحقوق محفوظة